🇧🇾 Белорусские имена

Происхождение белорусских имён

Белорусские имена относятся к группе восточнославянских имен, они похожи на русские и украинские имена.

Современные белорусские имена делятся на несколько групп:

 • славянские имена (белорусские, русские, украинские, польские и др.)
 • имена из церковного календаря (связанные с религиозной традицией)
 • европейские имена.

В современном белорусском паспорте имя, отчество и фамилия записываются на двух языках. Белорусские и русские имена заменяются соответствующими аналогами: Аляксей – Алексей.
Написание белорусских имен передает особенности белорусского произношения.

Белорусский алфавит использует те же символы, что и русский, однако имеются отличия:

 • для обозначения звука “и” используется буква і
 • буква ў обозначает звук, близкий к английскому w
 • вместо твердого знака используется ’.

Мирский замок в Беларуси

Мирский замок в Беларуси

Популярные белорусские имена

Ниже приведен список самых популярных белорусских имен, разделенных на группы: мужские и женские. При оценке популярности имени использовались открытые данные по именам новорожденных за 1990-2018 годы, статистические данные по жителям крупнейших городов, а также статистика поисковых систем и социальных сетей.

♀️ Популярные белорусские имена для девочек

Алёна, Алеся, Аляксандра, Анастасія, Анна, Валерыя, Валянціна, Варвара, Вера, Вераніка, Вікторыя, Віялета, Вольга, Ганна, Гелена, Дар’я, Ева, Елізавета, Іна, Ірына, Крысціна, Ксенія, Ларыса, Марына, Марыя, Настасся, Наталля, Олеся, Святлана, Яна, Яўлампія

♂️ Популярные белорусские имена для мальчиков

Аляксандр, Аляксей, Андрэй, Артур, Арцём, Барыс, Вадзім, Валерый, Валянцін, Васіль, Віктар, Віталь, Вячаслаў, Даніла, Дзмітрый, Іван, Ігар, Ілья, Кірыл, Леанід, Максім, Мікалай, Міраслаў, Міхаіл, Міхась, Павел, Пётр, Руслан, Станіслаў, Стась, Сцяпан, Усевалад, Фёдар, Ян, Ясь, Яўген

белорусские именаПопулярные белорусские имена

Белорусские имена по алфавиту

Ниже приведен полный список белорусских имён, сгруппированных в алфавитном порядке.

♀️ Белорусские имена для девочек

А

Агапа, Аглаіда, Агнія, Агрыпіна, Ада, Адэлаіда, Акіліна, Аксіння, Алёна, Алеся, Алімпіяда, Аліна, Аліса, Алла, Альбіна, Альжбета, Аляксандра, Анастасія, Ангеліна, Анжэла, Анжэліка, Анісся, Анна, Антаніна, Антонія, Анфіса, Арына, Арыядна, Аўгіння, Аўгуста, Аўгусціна, Аўдоцця

Б

Багдана, Баляслава, Барбара, Браніслава

В

Валерыя, Валянціна, Ванда, Варвара, Васіліна, Васіліса, Вера, Вераніка, Віктарына, Вікторыя, Віялета, Вольга, Вульяна

Г

Галіна, Ганна, Гардзіслава, Гелена, Глафіра, Глікерыя, Гражына, Грыпіна

Д

Дамініка, Данута, Дарафея, Дар’я, Дзiана, Домна

Е

Ева, Елізавета, Еўдакія, Еўпраксія, Еўфрасіння

Ж

Жана

З

Зінаіда, Зіновія, Зоя

И

Іна, Ірына

К

Казіміра, Калерыя, Каміла, Канстанцыя, Караліна, Кацярына, Кіра, Клара, Клаўдзія, Крысціна, Ксенія

Л

Ларыса, Леся, Лідзія, Ліна, Лукер’я, Любоў, Людвіка, Людміла

М

Магда, Магдалена, Макрына, Малання, Маргарыта, Маркела, Марта, Марціна, Марына, Марыя, Мар’яна, Матрона, Маўра, Мелентина, Мечыслава, Міраслава, Міхаліна

Н

Настасся, Наталля, Ніка, Ніна, Нона

О

Олеся

П

Паліна, Параскева, Паўла, Паўліна, Пелагея, Праскоўя, Прузына, Пульхерыя

Р

Рагнеда, Рада, Радаслава, Раіна, Раіса, Ружа, Ружана, Руфіна

С

Сафія, Святлана, Серафіма, Станіслава, Стэфанія, Сузана, Сцяпаніда

Т

Тадора, Таісія, Тамара, Таццяна, Тэкля, Тэрэза

У

Улада, Уладзіслава, Ульяна, Усціння

Ф

Фаіна, Фаціння, Фларыяна, Фядора, Фядосся, Фяўроння

Х

Харыціна, Хвядора, Хвядосся, Хрысціна

Я

Ядвіга, Яна, Яніна, Ярина, Ярміла, Ярына, Яся, Яўгенія, Яўлампія, Яўхімія

♂️ Белорусские имена для мальчиков

А

Абакум, Аверкій, Авяр’ян, Агапон, Адам, Адрыян, Азар, Алесь, Алізар, Альберт, Альгерд, Аляксандр, Аляксей, Амвросій, Амос, Амяльян, Анань, Анастас, Анастась, Анатоль, Андронік, Андрэй, Анікей, Анісім, Анісь, Антанін, Антон, Анупрэй, Анціп, Апалінар, Апанас, Апонас, Аркадзь, Арон, Арсень, Артур, Архіп, Арцём, Арэст, Астап, Аўгуст, Аўгусцін, Аўдакім, Аўдзей, Аўксенцій, Аўлас, Аўрэль, Аўсей, Ахрэм

Б

Багдан, Багуслаў, Базыль, Баляслаў, Баніфацый, Барыс, Барыслаў, Баўтрамей, Бенедыкт, Бернард, Бернардын, Браніслаў, Брачыслаў

В

Вавіла, Вадзім, Валерый, Валянцін, Ваніфат, Варлам, Варфаламей, Василь, Васіль, Вацлаў, Веніямін, Венядзікт, Віктар, Віктарын, Вісарыён, Віт, Віталь, Вітаўт, Восіп, Вышаслаў, Вячаслаў

Г

Галакціён, Гарасім, Гардзей, Гардзіслаў, Генадзь, Генрык, Георгій, Геранім, Гервась, Герман, Гіпаліт, Глеб, Грыгор, Грынь, Гурый

Д

Давыд, Далмат, Дамінік, Данат, Даніла, Дарафей, Дасіфей, Даўмонт, Дзмітрый, Дзям’ян, Дзямід, Дзяніс, Дораш

Е

Елізар, Елісей, Емяльян, Ерамей, Еранім, Ерафей, Еўдакім

З

Засім, Захар, Зіновій, Зыгмунт, Зянон

И

Іван, Ігар, Ігнат, Ізяслаў, Іларыён, Іларый, Ілья, Інакент, Іпаліт, Ірыней, Ісай, Ісак

К

Казімір, Калінік, Калістрат, Каміл, Кандрат, Канстанцін, Карп, Кастусь, Касьян, Кашпар, Кіпрыян, Кір, Кірык, Кірыл, Клаўдзій, Клім, Конан, Крысціян, Крыштаф, Ксавер, Ксенафонт, Кузьма, Купрыян

Л

Лазар, Лаўрын, Леанард, Леанід, Лесь, Леў, Лук’ян, Лука, Людвік, Лявон

М

Мадэст, Майсей, Макар, Максім, Максімільян, Мануіл, Марк, Маркел, Маркіян, Мар’ян, Мечыслаў, Мікалай, Мікіта, Мікола, Міраслаў, Мірон, Мітрафан, Міхаіл, Міхась, Міхей, Мсціслаў, Мялент, Мяфодзій

Н

Навум, Назар, Нестар, Нікадым, Нікан, Ніканор, Ніл, Нічыпар

О

Олесь

П

Павел, Палікарп, Памфіл, Панас, Панкрат, Панцеляймон, Парфен, Парфір, Патап, Пафнуцій, Пахом, Пётр, Піліп, Піман, Піцірым, Платон, Пракоп, Пратас, Прохар, Пятро

Р

Рагвалод, Радаслаў, Радзівон, Радзім, Раман, Расціслаў, Рафал, Роберт, Руслан, Руф, Рыгор, Рышард

С

Сава, Савацей, Саламон, Самсон, Сахрон, Свірыд, Святаполк, Святаслаў, Севасцян, Северыян, Севярын, Серафім, Сідар, Сіла, Сільван, Сільвестр, Спірыдон, Станіслаў, Стась, Сцяпан, Сымон, Сявір, Сяргей

Т

Тадзей, Тарас, Теактыст, Тодар, Трыфан

У

Уладзімір, Уладзіслаў, Улас, Ульян, Урбан, Усевалад, Усцін, Усяслаў

Ф

Фабіян, Фадзей, Фама, Фаўст, Фаўстын, Феакціст, Феафан, Феафіл, Фёдар, Фелікс, Феліцыян, Філарэт, Філімон, Фларыян, Фоцій, Фядот, Фядул

Х

Хадзей, Халімон, Харлам, Харытон, Хведар, Хвіліп, Хвядос, Хвядот, Хрол, Хрысанф, Хрыстафор, Хрысціян

Ю

Юрась

Я

Ягор, Якант, Якім, Якуб, Ялісей, Ямяльян, Ян, Януар, Янусь, Яраполк, Яраслаў, Ярмола, Ярома, Яронім, Ярэма, Ясь, Яўген, Яўлампій, Яўсей, Яўстах, Яўхім, Яўціхій

Видео

Спасибо за просмотр!

100 имён Беларуси

Источник

Если вам понравилась эта статья или вы хотите сделать замечание – пишите комментарии. Ваше мнение важно для нас!

Рейтинг автора
Автор статьи
Алексей Гончаренков
Учитель русского языка и литературы, г. Ухта
Написано статей
63
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (10 оценок, среднее: 4,90 из 5)
Загрузка...
Тайна-вашего-имени.рф
Комментарии: 2
 1. Денис

  А я есть?

  1. admin (автор)

   К сожалению нет :)

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector